Engagement développement durable - Saint Gobain PAM

Search catalog

Direxional

SPECIALE TOEPASSINGEN

Gamma DIREXIONAL

Sleufloze plaatsing

 

Met de groei van verstedelijking, demografie en de schaarste van drinkwater moeten projectmanagers onze natuurlijke hulpbronnen beschermen door ervoor te zorgen dat water wordt getransporteerd met het grootst mogelijke respect voor hygiënische omstandigheden en milieucriteria. De sleufloze plaatsing van leidingen is een moderne techniek die aan die doelstellingen beantwoordt. 
Het nodulaire gietijzer van Saint-Gobain PAM weerstaat alle tests door zijn uitzonderlijke mechanische eigenschappen, zijn trekvaste verbindingen en zijn speciale bekledingen. Het is bij uitstek geschikt voor sleufloze plaatsing met technieken zoals gestuurd boren of het ondergronds breken van oude leidingen. Plaatsing door gestuurd boren, pipe-bursting of plaatsing in kokers zijn aanvullende technieken voor de traditionele plaatsing in sleuven. Deze technieken zijn ideaal voor locaties waar conventionele plaatsingsmethoden moeilijk, zo niet onmogelijk zouden zijn.
Er zijn tal van voorbeelden:

  • het doorkruisen van dichte stedelijke gebieden,
  • het doorkruisen van rivieren,
  • het doorkruisen van kanalen,
  • het doorkruisen van fabrieken,
  • het doorkruisen van spoorwegen,
  • het doorkruisen van wegen,
  • het doorkruisen van instabiele terreinen

Door sleufloze plaatsing kunnen de maatschappelijke kosten van een project tot een minimum worden beperkt. Bij de plaatsing van leidingen moet de hinder voor de burgers zoveel mogelijk worden beperkt (vertraging van het auto- en voetgangersverkeer, verkeersomleidingen, geluidsoverlast en verstoring van de lokale bedrijfsactiviteiten ...).

Gestuurde boring

Door het gebogen traject bij gestuurd boren kan een leiding vanaf het oppervlak onder obstakels worden geplaatst. Deze techniek is gebaseerd op drie verschillende stappen:

  1. Réalisation du trou pilote à l’aide d’une machine de forage guidée de l’extérieur
  2. Alésage du trou pilote
  3. Assemblage des tuyaux et tirage du train de tuyaux verrouillés du puit aval vers le puit amont à l’aide de la machine de forage.
Caption: 
Schéma explicatif : le forage dirigé
Caption: 
Schéma explicatif : le forage dirigé

De plaats-voor-plaats installatie

Plaats-voor-plaats installatie of  bursting wordt gebruikt om een beschadigde leiding te vervangen door een andere met dezelfde diameter of, vaak, een iets grotere diameter.  De oude leiding kan ter plaatse worden gebroken, in delen worden verwijderd of aan de uitgang van de tunnel worden verpulverd en worden afgevoerd. Deze vervangingsmethode mag alleen worden gebruikt voor rechte stukken. Met een voorafgaande diagnose, bv. een video-inspectie van de te vervangen leiding, kan worden gecontroleerd of er geen obstakels zijn die de afvoer of vernietiging van de leiding bemoeilijken.

Caption: 
Verklarend schema : plaats-voor-plaats installatie

Plaatsing in kokers

Bij plaatsing in een koker wordt een leiding, voor het transport van een vloeistof (drinkwater, afvalwater, regenwater, droge netwerken, enz.), geïntroduceerd in een ronde koker die al bestaat of speciaal voor deze toepassing is geïnstalleerd. Nodulair gietijzeren leidingen lenen zich perfect voor deze toepassing, omdat de trekvaste verbindingen bestand zijn tegen grote trekkrachten en tegelijkertijd de flexibiliteit behouden die wordt geboden door de elastomeren verbindingen. Deze plaatsingsmethode is geschikt voor bepaalde renovatietechnieken, voor het plaatsen van nieuwe netwerken die een natuurlijk obstakel kruisen en voor sleufloze plaatsing.


Caption: 
Verklarend schema: plaatsing in kokers

Speciale bekledingen

 

De bekledingen van het DIREXIONAL-assortiment zijn gemaakt van geëxtrudeerd polyethyleenversterkt polyurethaan of cementmortel, en zijn volledig in overeenstemming met de eisen van sleufloze technieken. Ze beschermen de leidingen perfect tegen elke impact die kan optreden tijdens het trekken en verbeteren ook hun glijgedrag in de grond.


 

Saint-Gobain PAM - Gestuurde boring
Caption: 
PAM Direxional-leiding - Gestuurde boring onder de Loire

 

Tot nu toe is meer dan 90.000 strekkende meter aan PAM leidingen met behulp van gestuurd boringen gelegd. Met andere woorden 2 tunnels onder het Kanaal!

 

Online berekeningstools voor gestuurde boringen

outils de calcul forage dirigé, force de traction, emprise forage dirigé

 

Saint-Gobain PAM biedt projectmanagers en ingenieursbureaus twee berekeningstools om hun projecten beter te organiseren en de juiste producten uit het Direxional-assortiment te selecteren.

 

 

Images diaporama

Saint-Gobain PAM Forage Dirigé
Canalisation PAM Direxional - Forage dirigé sous la Loire
Saint-Gobain PAM Forage Dirigé
Canalisation PAM Direxional - Forage dirigé sous la Loire
Direxional - Saint-Gobain PAM Forage Dirigé
Canalisation PAM Direxional - Forage dirigé à Uckange

Videos diaporama

PAM DIREXIONAL - La pose sans tranchée
PamlineTV
1 / 1
Logo de la gamme Direxional