regards de voirie couleur, fonte voirie colorée

Ontluchters

Apparaten

Ontluchters

De ontluchters beschermen de leindigen tegen de nefaste effecten die onstaan door de ophoping van lucht in de hoogste punten in het netwerk :
  • volledige of partiele verbrekeing van het debiet door de aanwezigheid van een luchtbel in een hoog punt van het netwerk ;
  • waterslag ten gevolge van een luchtbel of de verplaatsing hiervan in de leidingen ;
  • ontluchten van pompen en zwanenhalzen.

De ontluchters

De ontluchters verzekeren het ontluchten aan laag debiet van de opgehoopte lucht in de hoge punten van het netwerk (0,3 bar).  Zij bestaan in vier aansluitingsytpes : met flens, zonder flens, met kraan en zonder specifikatie.
 

Be- en ontluchter

Be- en ontluchters hebben een driedubbele functie : 
  • evacueert de lucht aan een hoog debiet bij de indienststelling van de leidingen
  • toevoegen van lucht aan een hoog debiet bij de lediging van de leidingen (bescherming van het netwerkt tegen de depressie van de leidigen in het geval van een breuk in de leiding)
  • ontgasse aan laag debiet bij exploitatie