Wettelijke vermelding

Saint-Gobain PAM

Uitgever van de site

De website http://www.pamline.be  (hierna « Site ») is uitgegeven door :

Saint-Gobain PAM Belgium
(hierna « Saint-Gobain PAM Belgium »)

Maatschappelijke Zetel :
Raatshovenstraat 2
3400 Landen
België
BTW : BE 0784.306.465 – RPM Leuven
 

Exploitatie Zetel :
Raatshovenstraat 2
B – 3400 Landen
België
Tel : +32 (0)11 880 100
E-mail : sgpam-be@saint-gobain.com

Concept van de site et realisatie : SAINT-GOBAIN PAM Belgium

Hosting

ADIMEO, agence Web
SARL
RCS Paris n° 480 980 358 00059
218, avenue Jean Jaurès
75019 PARIS
Tel : (33) 01 42 01 34 05

Credit foto's

  • Saint-Gobain PAM Belgium

 

Intellectuele eigendom

Deze gehele site valt onder de Belgische wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van de rechten op de downloadbare documenten en iconografische of fotografische weergaven.
Tenzij anders vermeld zijn de intellectuele-eigendomsrechten op de elementen en documenten op de Site en op elk van de voor de Site gecreëerde elementen exclusief eigendom van Saint-Gobain PAM en/of andere ondernemingen van de groep Saint-Gobain, zij verlenen geen licenties noch andere rechten dan het raadplegen van de Site.
De reproductie van alle op de Site gepubliceerde elementen en/of documenten (met name foto’s, tekst, gegevens, grafische elementen of grafische animaties, databases) is exclusief voorbehouden voor informatiedoeleinden met het oog op persoonlijk privégebruik en mag dus niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Alle reproducties en het gebruik van kopieën voor andere doeleinden zijn strikt verboden. De op de Site vermelde handelsnamen, logo’s, producten, merken en domeinnamen zijn eigendom van Saint-Gobain PAM en/of andere ondernemingen van de groep Saint-Gobain en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de betreffende onderneming.

Aanmaak van links naar  www.pamline.be
Het maken van een hyperlink naar de Site vereist voorafgaande toestemming van Saint-Gobain PAM Belgium.
Eventuele toestemmingsaanvragen moeten worden gericht aan de Verantwoordelijke voor de Site.

 

See also

Uw privacy is een prioriteit voor Saint-Gobain en daarom stellen we ook alles in het werk om deze te beschermen.